Ana içeriğe atla

Hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a. Üniversitenin öğrencileriyle, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,

b. Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

c. İdare tarafından verilen görevleri yerine getirmek.